Bywgraffiad

Fe'i magwyd yng Ngwm y Glo, ger Caernarfon, Gwynedd, ond aeth ymlaen i raddio mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Bryste, a threuliodd cyfnod fel athro 'Life Drawing' yn Lloegr. Dechreuodd ganu caneuon o Gymru yn ddigyfeiliant yn ei harddegau ac yna dechreuodd ddysgu canu'r gitâr, a wedyn y boswci, mandolin a'r delyn. Daeth ar draws nifer o ganeuon traddodiadol y gwledydd Celtaidd a Lloegr wrth ganu mewn band gwerin fel myfyriwr a criw o cerddorion o Gymru, 'Werddon a Loegr; ac yna dechreuodd drefnu caneuon ar gyfer ei arddull unigryw mewn sesiynau a gwyliau gwerin fel unigolyn- baledwr.

"Dwi'n gweld fy hun fel rhan o draddodiad byw ac yn dewis bod yn "trad folk" meddai Chris, "...dwi'n mwynhau'r broses a'r her o ail ddehongli caneuon gwerin i gynulleidfaoedd cyfoes.".

Fel pob un o'r cymeriadau gwych a'r gitaryddion mawr-eu-parch hyn, mae caneuon Chris yn adlewyrchu bywyd sydd wedi bod yn galed. Pan gafodd ddamwain fawr a effeithiodd yn arw arno, roedd rhaid i'w gerddoriaeth gymryd cam yn ôl. Dyna pam, efallai, nad yw ei enw a'i gerddoriaeth mor gyfarwydd ag y dylai fod.

Meddai Adam Walton o BBC Radio Wales:
"When Chris recorded a session for Georgia Ruth's C2 programme at the tail-end of 2013, the yearning, unaffected beauty of his songs - the truth in his rich baritone - reduced the battle-hardened engineers and production staff to tears. And yes, that's as rare an occurrence as you might imagine."

Hefyd, yr oedd Chris yn rhan o brosiect Gorwelion cyntaf yn 2014 - sef cynllun a redir gan BBC Cymru Wales mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu cerddoriaeth gyfoes annibynnol, newydd yng Nghymru. Mae'r cynllun yn hyrwyddo 12 artist dros gyfnod o flwyddyn.

Ymhlith ei anrhydeddau, mae Chris wedi cydweithio a Cerddorfa Cenedlaethol BBC Cymru. Wedi cynrychioli Cymru yn Gwyl Ryn-geltaidd Lorient yn Llydaw; Yn America, fel rhan o'r Folk Alliance International; a yn Womex (world music expo) ym Mhwdapest, Hwngari.